Lodeby Konsult & Fastighet
Beräkning & Statistik
Statistisk analys
Statistiska analyser, försöksplanering, hypotestester etc. 

Exempel på erfarenheter: 

Skapat underlag för certifiering av nya tillverkningsmetoder baserat på provresultat inom materialteknik.

Utvärderat om vissa typer av observerade defekter i material behöver tas hänsyn till vid tillverkning av flygmotordetaljer.

Utvecklat nya metoder för livslängdsprediktering och tillförlitlighetsberäkning av mekaniska komponenter utsatta för materialutmattning  


Probabilistisk design innebär att man tar hänsyn till spridningar och osäkerheter i designparametrar i konstruktions och beräkningsarbeten. Skiljer sig från de traditionella deterministiska designmetoderna där man använder säkerhetsfaktorer och säkerhetsmarginaler. I probabilistisk design använder man statistiska fördelningar och räknar på sannolikheter.   


VälkommenCV - ResumeNyheter och händelserTjänsterOm ossKontakter